botox ssbclinic

ฉีดโบลดริ้วรอย ตรงไหนได้บ้าง

ฉีดโบ ลดริ้วรอย ตรงไหนได้บ้าง โบท็อก หรือ โบทูลินั่มท็อกซิน สามารถนำมาใช้ในการลดริ้วรอย ด้วยคุณสมบัติในการคลายกล้ามเนื้อที่หดเกร็งจากการแสดงสีหน้าบริเวณต่างๆ ที่เป็นสาเหตุของริ้วรอย ร่องต่างๆบนใบหน้าได้ โดยปัจจุบันการนำโบท็อก มาช่วยแก้ปัญหาต่างๆในด้านผิวหนังและความงามนั้น สามารถใช้รักษาริ้วรอยบริเวณต่างๆได้ดังนี้ ริ้วรอยย่นหน้าผาก คือ ริ้วรอยแนวขวางบริเวณหน้าผาก ที่เกิดจากการหดเกร็งของกล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่แสดงสีหน้าเวลาเลิกคิ้ว หรือ อารมณ์ตกใจ ประหลาดใจ โดยสารโบทูลินั่มจะไปยับยั้งการหดเกร็งของกล้ามเนื้อ Frontalis ทำให้การหดเกร็งของกล้ามเนื้อดังกล่าวคลายตัวลง ทำให้ริ้วรอยย่นบริเวณหน้าผากลดลง ริ้วรอยย่นหัวคิ้ว คือ ริ้วรอยแนวตั้งบริเวณหว่างคิ้วทั้งสอง ที่เกิดจากการหดเกร็งของกล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่แสดงสีหน้าเวลาสงสัย หรือการจ้องเพ่งเป็นเวลานานๆ โดยสารโบทูลินั่มจะไปยับยั้งการหดเกร็งของกล้ามเนื้อ Corrugator ทำให้การหดเกร็งของกล้ามเนื้อดังกล่าวคลายตัวลง ทำให้ร่องหว่างคิ้วดูตื้นขึ้นได้ ริ้วรอยหางตา หรือ รอยตีนกา คือ ริ้วรอยที่เกิดขึ้นบริเวณหางตา ที่เกิดจากการหดเกร็งของกล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่แสดงสีหน้ายิ้ม หรือหัวเราะ  โดยสารโบทูลินั่มจะไปยับยั้งการหดเกร็งของกล้ามเนื้อ Orbicularis oculi ทำให้การหดเกร็งของกล้ามเนื้อดังกล่าวคลายตัวลง ทำให้ริ้วรอยหางตาตื้นขึ้นได้ รอยย่นจมูก คือ ริ้วรอยที่เกิดขึ้นข้างจมูก ที่เกิดจากการหดเกร็งของกล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่แสดงสีหน้ายิ้ม หรือหัวเราะ  โดยสารโบทูลินั่มจะไปยับยั้งการหดเกร็งของกล้ามเนื้อ Nasalis ทำให้การหดเกร็งของกล้ามเนื้อดังกล่าวคลายตัวลง ทำให้รอยย่นจมูกตื้นขึ้นได้ ฉีดโบ ลดริ้วรอย…